support@z-lib.se

Šta je Z-Alerts?

Z-Alerts vam pomaže saznati o pristizanju novih knjiga prema vašem upitu za pretragu.

Pomoću Z-Alerts možete:

  • pratiti knjigu iz kategorije "Coming soon" koja još nije stavljena u našu biblioteku. U ovu svrhu kreirajte Z-Alert sa upitom sa nazivom knjige.
  • pratiti knjigu koje nemamo. Kreirajte Z-Alert sa nazivom knjige.
  • pratiti pristizanje novih knjiga konkretnog autora. Kreirajte Z-Alert sa imenom autora. Da imate najbolje rezultate, preporučujemo da koristite samo prezime a ne puno ime (naprimer, Watson umesto P. Watson).
  • pratiti knjige na određene teme (naprimer, radite kao web dizajner i potrebne su vam knjige samo iz kategorije "Graphic design"). U tom slučaju kreirajte Z-Alert s nazivom kategorije "Graphic design".

Kako to radi?

Kreirate upit za pretragu (to može biti naziv knjige, autorm naziv kategorije ili ISBN). Nakon toga će naš sistem svakodnevno pregledavati naše kolekcije da pronađe knjige koje odgovaraju vašem upitu. Kada su takve knjige pronađene, dobićete pismo na email sa linkovima za te knjige.

Kako upravljati Z-Alerts?

Možete pregledavati / uklanjati / kreirati nove upite na stranici Z-Alerts Management.